Time XL

Sclerallinse fra Menicon med bitangential periferi. Time XL er designet for å passe bedre til øyeoverflatens anatomi, da sclera oftere er torisk enn sfærisk. En bitangential design optimaliserer distribusjonen av trykk på conjunctiva, og gir en høyere toleranse og bedre komfort utover dagen.

Spesifikasjoner

Diameter 14.00 til 17.50 mm i 0.50 mm step
Radie Basekurve: 7.40 til 9.20 i 0.20 mm step

Sagittal høyde: 3000 µm til 4600 µm i 100 µm step

Tangent flat meridian og steep meridian: begge er tilgjengelig fra 28° til 50° i 2° step

Styrker -25.00 D til +25.00 D i 0.25 D step

Time XL BT (front toric): Cyl: -0,75 til -3,00 D i 0,25 D step Akse: 0°-180° i 1° step

Sentertykkelse
Optisk sone 11 mm
Materiale Menicon Z
Vanninnhold
Dk-verdi ISO 163 x 10-11  
Design Sfærisk bakflatedesign innen den optiske sonen. Forflaten kan tilpasses torisk ved behov for cylinderkorreksjon.

Periferien er produsert lineært og bitangential torisk.

Godkjenning CE
Diverse Markering langs flat meridian, en strek nær hver linsekant.
Farge Ingen håndteringsfarge
Byttefrekvens 12 mnd
Pakningsstørrelse Enkeltlinse
Leveringstid 3-4 uker
Leverandør/produsent Menicon

Tilpassing/bestilling

Time XL er designet for å bygge en bro over cornea og limbus, og hvile på sclera. En optimal tilpassing er oppnådd når en har følgende observasjoner etter 30 minutters bæretid:

Jevnt distribuert trykk, ingen synlig blanching

Avstand mellom linse og sentrale cornea på ca. 200 µm

Avstand mellom linse og limbus på ca. 100 µm, med et minimum på 50 µm.

 

 

Prøvesettet til Time XL består av 16 linser i radie 8,40, diameter 16,00 og plano styrke. 4 ulike sagitale høyder og en variasjon av tangenter. Prøvelinsen har tykkelse ca 350 µm.

Easyfit kan med fordel brukes til tilpassing av denne linsen, men empirisk tilpassing kan også brukes. Les vår artikkel her.

Time XL tilpassingsguide 

Time XL vurderingsskjema

 

Rengjøring

MeniCare Pure til daglig bruk. Skyll linsen godt med saltvann før isett. Progent intensivrengjører kan brukes ukentlig for fjerning av belegg.

Hydrogenperoxid kan også brukes.