Retur av linser

Ved retur av linser, oppgi følgende informasjon, eller bruk vårt returskjema:

  • kopi av pakkseddel (dersom mulig)
  • informasjon om hvorfor linsen returneres
  • referanse / etternavn på kunden
  • avsender

Sørg for at garantifristen er overholdt ved byttegaranti.

Returadresse:

Pro Cornea Spesiallinser AS
Apotekergata 14
3616  KONGSBERG