EasyFit er et verktøy som kan brukes for utregning av en rekke linser fra Menicon. Det gir deg som tilpasser mulighet til å redusere antall linser nødvendig for å oppnå en optimal tilpassing. Simulert tilpassing visualiserer et fluoresceinbilde for enklere vurdering. Programvaren har integrert keratometer som gjør det mulig å føre inn relevante parametere manuelt.  Dette gir mulighet til å finne første prøvelinse, også uten tilgang på topograf.

Dersom topograf er tilgjengelig, vil EasyFit integrere seg automatisk slik at målingene kan eksporteres. Det gjør utregning og forslag av linser enda mer nøyaktig.

EasyFit kan nå også brukes for å kartlegge hvilken TIME XL sklerallinse det er anbefalt å starte med. Programvare bruker corneas topografi for utregning av estimert skleral høyde. EasyFit vil så foreslå sagittalhøyde og tangentvinkler for diagnostiske linser fra prøvesettet.

TIME XL modul aktiveres manuelt. Kontakt oss for aktiveringskode.

EasyFit er tilgjengelig uten kostnad. Trykk på ikonet for å laste den ned.