Ultravision utregningsverktøy

Kalkulator for myke linser fra Ultravision*
Beregn den teoretisk optimale tilpasningen for spesiallinser fra UltraVision ved hjelp av k-mål, irisdiameter og brillestyrke.

Avanti kalkulator
Beregn anbefalte parametere for Avanti kontaktlinser ved hjelp av k-mål, irisdiameter og brillestyrke.

Kerasoft basekurve kalkulator
Denne kalkulatoren er designet spesielt for KeraSoft IC og KeraSoft Thin kontaktlinser, og bruker krumning fra tangentielle topografikart for å beregne den beste basekurven for førstegangstilpasning.

Utregning av overrefraksjon (myke linser)
Verktøyet er designet for å ta hensyn til funnet overrefraksjon og  beregning av den endelige kontaktlinsestyrken for UltraVision spesiallinser.
Fungerer med både dreide og støpte kontaktlinser.

Ved utfordringer eller spørsmål kontakt vår kundeservice på telefon eller e-post