Oversikt over kurs og webinarer

Logg inn for tilgang på kursopptak

Webinar - Kerasoft Thin

En myk linse for irregulær cornea

KeraSoft Thin er en myk kontaktlinse spesielt designet for alle typer irregulær cornea, inkludert post-refraktiv kirurgi, pellucid marginal degenerasjon (PMD) og keratokonus. Tynnere linse gir bedre oksygengjennomgang, økt komfort og forbedret draperingseffekt. Et godt alternativ til sklerale linser.

Deltagere får oversikt over linseoppbygging, tilpasningsrutiner blir gjennomgått og vi ser på hva en bør tenkte på ved vurdering av linser. Flere caser blir presentert for å sammenflette presentert informasjon.

 • Ble holdt av Adam May fra Ultravision 
 • Engelsk tale og tekst

Sklerallinse fra Menicon med bitangential periferi. Time XL er designet for å passe bedre til øyeoverflatens anatomi, da sklera oftere er torisk enn sfærisk. En bitangential design optimaliserer distribusjonen av trykk på konjunktiva, og gir en høyere toleranse og bedre komfort utover dagen.

Kurset vil dekke introduksjon til linsedesign og oppbygning, bruksområder, tilpasningsrutiner, typiske utfordringer og løsninger samt håndtering og rengjøring av linser.

 • Ble holdt av Michäel Guez fra Menicon
 • Engelsk tale og tekst

Praktisk kurs på Kongsberg - Time XL del 2

Sklerallinse fra Menicon med bitangential periferi. Time XL er designet for å passe bedre til øyeoverflatens anatomi, da sklera oftere er torisk enn sfærisk. En bitangential design optimaliserer distribusjonen av trykk på konjunktiva, og gir en høyere toleranse og bedre komfort utover dagen.

Kurset vil friske opp linsedesign, oppbygning og bruksområder. 
Hovedfokuset blir lagt på praktisk tilpasning, rutiner, typiske utfordringer og løsninger, samt håndtering og rengjøring av linser.

 • Gjennomført i 2023

Kosmetisk kontaktlinsekurs

Vi inviterer til webinar med Cantor&Nissel om kosmetiske linser. 
Kurset vil dreie seg om fargelinser, Cantor Prosthetic og Nissel Custom irislinser.
Kosmetiske linser kan være nødvendig av flere årsaker – en fysisk
eller nevrologisk skade, behov for okklusjon der det estetiske aspektet skal
ivaretas eller kosmetisk korreksjon av skjeling.

 

• Produkter, design og produksjon
• Bruksområder
• Tilpassing, tips og triks
• Forventninger
• Rengjøring/håndtering
• Spørsmål, caser, problemløsing

Presentasjon blir holdt på engelsk av Karen Hughes FBDO KL
Aktuelle caser kan sendes inn til oss før kurset.

 • Gjennomført i 2023

Synet, kognisjon og sykdomsforebygging. Betydning av ernæring og supplementering av makulære karotenoider

Verdien av målrettet tilskudd med viktige næringsstoffer vil bli utforsket i detalj. Dette vil  inkludere en omfattende analyse av vitenskapelige bevis knyttet til de mulige fordelene med tilskudd for synsytelse (optimalisering av synsstyrke, kontrastfølsomhet, blendingstabilitet og andre synsrelaterte betraktninger) og okulær helse inkludert sykdomsforebygging, forsinkelse og behandling (inkludert tilstander som tørt øye, AMD og glaukom).

Presentasjon blir holdt på engelsk av Prof. James Loughman 

Blått lys, frie radikaler og AMD

 • Hvordan makulapigmenter beskytter retina og hvorfor måle dem.
 • Foredragsholder – Shelby Temple, PhD, University of Bristol and Azul Optics Ltd

Webinaret er arrangert av Rodenstock https://utstyrsavdelingen.no/produkt/mp-eye/

Introduksjon til topografi, tolkning av de forskjellige plottene og hvordan denne informasjon kan brukes for tilpasning av kontaktlinser samt vurdering av cornea.

 • Holdes av Ultravision
 • Engelsk tale og tekst
 • Kurset ble opprinnelig holdt via Zoom den 14.oktober 2020

KeraSoft Thin er en myk kontaktlinse spesielt designet for alle typer irregulær cornea, inkludert post-refraktiv kirurgi, pellucid marginal degenerasjon (PMD) og keratokonus. Tynnere linse gir bedre oksygengjennomgang, økt komfort og forbedret draperingseffekt.

Det blir gjennomgått tilpasningsrutiner, vurdering av linser og caser for oppsummering av kurset.

 • Holdes av Ultravision
 • Engelsk tale og tekst
 • Kurset ble opprinnelig holdt via Zoom den 15.oktober 2020

Tidspunkt: Etter avtale

Et digitalt verktøy for tilpassing av både myke, harde og Ortho-K linser fra Menicon.
Det digitale kurset holdes både individuelt og for en eller flere grupper.

Følgende temaer blir gjennomgått:

 • Innstillinger
 • Import av topografi
 • Førstelinsevalg
 • Vurdering av parametere
 • Justering av parametere
 • Bestilling av linser

Tidspunkt: Etter avtale

Enten komplett eller utvalgt gjennomgang av våre tørre øyne produkter. Denne introduksjonen kan gjøres individuelt eller for en større gruppe både fysisk* og digitalt. 

 • Hva er forskjell mellom de ulike produktene?
 • Hvordan konkurrerer de med alternative produkter?
 • Når bør de anvendes?
 • Hva er fordelene?