Time XL – miniscleral linse

Time XL er en innovativ sclerallinse fra Menicon. Dette er den første sclerallinsen som er konstruert med en bitangential periferi. Forskning viser at formen på limbus og sclera er typisk lineær og ikke kurvet¹. I tillegg er overflaten på sclera torisk og ikke sfærisk i 95% av tilfellene. Dette var grunnlaget for designet av Time XL. Målet med den bitangentiale konstruksjonen er å sørge for en optimal distribusjon av trykket fra linsen på konjunktiva. Dette resulterer i høyere toleranse som tillater lengre brukstid¹’².

Design

To viktige faktorer er kombinert for høyest mulig komfort og optimal linsefunksjon. Mer spesifikt – periferien er konstruert lineært og torisk (bitangentialt). Den toriske periferien på linsen kan kontrolleres nøyaktig i både flat og krum meridian, og sclera vil da være ivaretatt for enkel tilpassing og stabilitet. Dette gjør at linsen bygger en fullstendig bro over cornea³.

Torisiteten på linsen er begrenset til kun periferien – bakflategeometrien i den optiske sonen er sfærisk. Om nødvendig kan fronten på den optiske sonen produseres med korrigerende torisk styrke.

Parametere

Sagittal høyde: 3000 til 4600 μm, justeres i 100μm step
Tangenter:        28° til 50° i 2° step

Diameter:         14,00 til 17,50
Styrke:               -25,00 til +25,00 i 0,25 D step
                           Cyl -0.75 til -3.00 i 0,25 D step, justeres i 1° akse
Radie:                7.4 til 9.2 i 0.2 step 

Materiale:         Z
Farge:                Klar        

Oksygen transmisjon av Menicon Z er Dk 163 ISO /189 Fatt, som overgår alle andre GP materialer.

                   

   x10-11(cm2/sec)・[mLO2/(mL x mmHg)]

Tilpasningsfilosofi

Mål

Time XL ble utviklet for å bygge en fullstendig bro over cornea- og limbusområdet, slik at linsen kun hviler på sclera. Etter 30 minutter vil en optimalt tilpasset miniscleral linse ha følgende egenskaper:

  • Jevnt fordelt trykk, uten synlige blodåreavklemminger (blanching)
  • Sentral corneal klarering på ca. 200 μm
  • Limbal klarering på ca. 100 μm, og minimum 50 μm

Oppsett av det diagnostiske prøvesettet

Time XL prøvesett består av 16 diagnostiske linser med en diameter på 16.0 mm, en basekurve på 8,4 mm og plan styrke. Alle prøvelinser har torisk periferi som er uttrykt i tangentvinkler. Torisitet er oppgitt med en differanse på 6° mellom den flate og krumme meridianen for alle diagnostiske linser. Prøvelinsens tykkelse er ca 350 μm.

EasyFit kan brukes for kartlegging av første prøvelinse

Importer topografimålinger inn i EasyFit for å kartlegge hvilken linse det er anbefalt å starte med. Programvare bruker corneas topografi for utregning av estimert scleral høyde. EasyFit vil så foreslå sagittalhøyde og tangentvinkler for diagnostiske linser fra prøvesettet. Denne modulen kan aktiveres i EasyFit – om dette er ønskelig vennligst kontakt oss.

Perifere fordeler

• Rett linje i perifer del av linse
• Mer kontroll over landingssone
• Optimalisering av trykkfordeling på scleraloverflaten
• Maksimal kontroll over sagittalhøyden

Midtperifer sone

• Kontrollerer området mellom den optiske sonen og tangentsonen
• Gjør sagittalhøyde og tangentsone uavhengig av hverandre

Bakre optisk sone

• Er på konstante 11mm, uavhengig av linsediameter
• Basekurve er justerbar i trinn på 0,20 mm (1D)

Kontakt oss gjerne ved spørsmål eller behov for prøvesett.

1.  Van der Worp E, Graf T, Caroline PJ. Exploring beyond the corneal borders. Contact Lens Spectrum 2010; 25 (6):26–32.

2.  Van der Worp E. A Guide to Scleral Lens Fitting (monographyonline). Pacific University Common Knowledge: Books and Monographs. 2010. Available at: http://commons.pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=mono. Consulted on 13 June 2013.

3.  Visser, MedicalApplications and Outcomes of Bi-tangential Scleral Lenses. Optometry and Vision Science VOL. 90. No.10, October 2013.