KONTAKTLINSER

Irregulær eller skadet cornea, styrker, radier eller diametere uten om det vanlige.
NB! Kontaktlinser kan kun bestilles via telefon eller mail. 

 • 4F 30/60/90 Keratokonus
  • 4F 30/60/90 Keratokonus
  • 4F 30/60/90 Keratokonus

  • 3-kurve RGP linse spesielt utviklet for keratokonus, med mulighet for å introdusere en fjerde kurve dersom ønskelig. Bredden mellom kurvene kan også lages smalere eller bredere på bestilling. Linsen lages automatisk lentikulær for å få en tynnere kant ved høye minus-styrker, men minus-bærekant kan lages på bestilling. Periferien kan endres kvadrantspesifikt.  
 • 4F/Oxyflex 30/60/90/151
  • 4F/Oxyflex 30/60/90/151
  • 4F/Oxyflex 30/60/90/151

  • 4F er en sfæro-asfærisk RGP linse til daglig bruk som dekker de fleste behov og leveres i fire ulike dk-verdier. Den kan skreddersys og leveres i de fleste geometrier: Innertorisk, yttertorisk, bitorisk, randtorisk, keratokonus og omvendt geometri. Periferien kan endres kvadrantspesifikt.
 • Aqualine MF
  • Aqualine MF
  • Aqualine MF

  • Aqualine MF er en multifokal RGP linse, der styrken på forflaten er en asfærisk kurve med kontinuerlig progresjon utover fra senter-avstand styrken.
 • Eureka
  • Eureka
  • Eureka

  • Klassisk RGP linse fra Ultravision som leveres i sfærisk design. Enkel tilpassing. Leveres i fire ulike materialer og Dk-verdier.
 • F2 Low 4F design
  • F2 Low 4F design
  • F2 Low 4F design

  • F2 Low 4F er en standard sfæro-asfærisk RGP-linse til daglig bruk. Balansert periferi. Kantløft tilpasses optimalt til de ulike parametrene.
 • Menicon B4P
  • Menicon B4P
  • Menicon B4P

  • Menicon har utviklet en rekke design for keratokonus, avhengig av stadie, sentrering/desentrering av apex og videre avflatning. Navn: S9, KRC, K3, TCC6, B4P, B4PM. Indikasjon for valg av B4P: desentrert konus/postkirurgisk inngrep/astigmatisme. Tre perifere kurver med middels til rask perifer avflatning.
 • Menicon B4PM
  • Menicon B4PM
  • Menicon B4PM

  • Menicon har utviklet en rekke design for keratokonus, avhengig av stadie, sentrering/desentrering av apex og videre avflatning. Navn: S9, KRC, K3, TCC6, B4P, B4PM. Indikasjon for valg av B4PM: desentrert konus/postkirurgisk inngrep/astigmatisme. Tre perifere kurver med svak til middels avflatning.
 • Menicon EX
  • Menicon EX
  • Menicon EX

  • Menicon EX er en gaspermeabel linse for tilpassing av sfærisk og astigmatisk ametropi til dagbruk. Linsen kan også leveres i Z-materialet og heter da EX-Z.
 • Menicon EX-Z
  • Menicon EX-Z
  • Menicon EX-Z

  • Menicon EX-Z er en gaspermeabel linse for tilpassing av sfærisk og astigmatisk ametropi til dagbruk.
 • Menicon K3
  • Menicon K3
  • Menicon K3

  • Menicon har utviklet en rekke design for keratokonus, avhengig av stadie, sentrering/desentrering av apex og videre avflatning. Navn: S9, KRC, K3, TCC6, B4P, B4PM. Indikasjon for valg av K3: sentral konus i stadium II og III. Tre perifere kurver med middels avflatning.
 • Menicon KRC
  • Menicon KRC
  • Menicon KRC

  • Menicon har utviklet en rekke design for keratokonus, avhengig av stadie, sentrering/desentrering av apex og videre avflatning. Navn: S9, KRC, K3, TCC6, B4P, B4PM. Indikasjon for valg av KRC: sentral konus i stadium II og III. Tre perifere kurver med rask perifer avflatning.
 • Menicon Plateau
  • Menicon Plateau
  • Menicon Plateau

  • Menicon Plateau har omvendt geometri og brukes ved irregulære cornea, etter kirurgiske inngrep, og når cornea er flatere i senter enn i periferien.
 • Menicon S9
  • Menicon S9
  • Menicon S9

  • Menicon har utviklet en rekke design for keratokonus, avhengig av stadie, sentrering/desentrering av apex og videre avflatning. Navn: S9, KRC, K3, TCC6, B4P, B4PM.
 • Menicon TCC6
  • Menicon TCC6
  • Menicon TCC6

  • Menicon har utviklet en rekke design for keratokonus, avhengig av stadie, sentrering/desentrering av apex og videre avflatning. Navn: S9, KRC, K3, TCC6, B4P, B4PM. Indikasjon for valg av TCC6: astigmatisme eller sentral/svakt desentrert konus Fire perifere kurver med liten til middels avflatning.
 • Menicon Z
  • Menicon Z
  • Menicon Z

  • Menicon Z er verdens første gaspermeable linse til å få FDA godkjenning for 30 dagers kontinuerlig bruk! Den er unik med sin ekstremt høye oksygengjennomgang og egenskaper, uten de begrensningene man ellers forbinder med høy-Dk materialer, som beleggproblemer og skjørt materiale. Den har en asfærisk, tynn design, med de optiske og komfortmessige fordelene dette gir, spesielt ved høyere styrker. Tilvenningstiden er maks 1 uke, og linsens design gir et naturlig tilpassingsforhold linse/cornea, gode sentrerings- og bevegelsesegenskaper, og utmerket tåreutveksling. Helsemessig er bruk av Menicon Z nesten likestilt med ikke bruk av linser, i forhold til tegn/endringer i de ulike lagene i cornea.
 • Menicon Z BTC/BT/FT
  • Menicon Z BTC/BT/FT
  • Menicon Z BTC/BT/FT

  • Menicon Z leveres i toriske varianter: bitorisk (BT), kompensert innertorisk (BTC) og fronttorisk (FT). FT passer ved intern astigmatisme ≥ 1,00DC når den corneale astigmatismen er ≤ 2.00 DC. Innertorisk velges ved corneal astigmatisme ≥ 2,25 DC, der intern astigmatisme er ≤ 1,00DC. Bitorisk linse er ypperlig ved en kombinasjon av disse.
 • Menicon Z Comfort
  • Menicon Z Comfort
  • Menicon Z Comfort

  • Menicon Z Comfort er en gaspermeabel linse med flere fordeler. Stor diameter gir høy bærekomfort. Tårereservoir gir optimalisert tåreutveksling. Tangential kantdesign gir god sentering av linsen. Linsen gir umiddelbar god komfort og kort tilvenningstid. Flere design og et stort leveringsområde dekker de fleste synsbehov. Leveres i sfærisk, innertorisk, bitorisk, multifokal og multifokal innertorisk/bitorisk design. Kan også leveres i EX materiale.
 • Menicon Z Comfort BTC/BT
  • Menicon Z Comfort BTC/BT
  • Menicon Z Comfort BTC/BT

  • Menicon Z Comfort er en gaspermeabel linse med flere fordeler. Stor diameter gir høy bærekomfort. Tårereservoir gir optimalisert tåreutveksling. Tangential kantdesign gir god sentering av linsen. Linsen gir umiddelbar god komfort og kort tilvenningstid. En innertorisk linse velges ved differanse k-mål større enn 0.30. Kan også leveres i EX materiale.
 • Menicon Z Comfort Progressive
  • Menicon Z Comfort Progressive
  • Menicon Z Comfort Progressive

  • Menicon Z Progressive er en multifokal linse basert på simultansyn. Z Comfort er en gaspermeabel linse med flere fordeler. Stor diameter gir høy bærekomfort. Tårereservoir gir optimalisert tåreutveksling. Tangential kantdesign gir god sentering av linsen. Linsen gir umiddelbar god komfort og kort tilvenningstid. Flere design og et stort leveringsområde dekker de fleste synsbehov. Z Progressiv Plus (raskere progresjon til nærdelen) er anbefalt ved større krav til nærsynet, og kan være spesielt nyttig ved små pupiller. Også tilgjengelig i torisk design.
 • Menicon Z Comfort Progressive BTC/BT
  • Menicon Z Comfort Progressive BTC/BT
  • Menicon Z Comfort Progressive BTC/BT

  • Menicon Z Progressive er en multifokal linse basert på simultansyn. Z Comfort er en gaspermeabel linse med flere fordeler. Stor diameter gir høy bærekomfort. Tårereservoir gir optimalisert tåreutveksling. Tangential kantdesign gir god sentering av linsen. Linsen gir umiddelbar god komfort og kort tilvenningstid. Flere design og et stort leveringsområde dekker de fleste synsbehov. På grunn av den større diameteren, tilpasses en torisk bakflate hvis differansen mellom radiene er større enn 0.30 mm. BTC er kompensert innertorisk design, og BT er bitorisk design.
 • Menicon Z Executive
  • Menicon Z Executive
  • Menicon Z Executive

  • Z Executive er en segmentert bifokal linse. Skillelinjen mellom avstandsdelen og nærdelen er plassert 0.50 mm under geometrisk senter. Denne kan justeres 0.50 mm høyere opp eller lenger ned. Med adskilt, stor avstandssone og nærsone får man aberrasjonsfritt syn i mørket. Ypperlig for de som stiller store krav til nærvisus. Til daglig bruk. Også tilgjengelig i torisk design.
 • Menicon Z Progressive
  • Menicon Z Progressive
  • Menicon Z Progressive

  • Menicon Z Progressive er en multifokal linse basert på simultansyn. Den er godt egnet til PC bruk. Z Progressiv Plus (raskere progresjon til nærdelen) er anbefalt ved større krav til nærsynet, og kan være spesielt nyttig ved små pupiller. Også tilgjengelig i torisk design.
 • Menicon Z Progressive BTC/BT
  • Menicon Z Progressive BTC/BT
  • Menicon Z Progressive BTC/BT

  • Menicon Z Progressive BTC er en kompensert innertorisk multifokal linse, mens Menicon Z Progressive BT er en bitorisk multifokal linse. Begge er basert på simultansyn, og er godt egnet til PC bruk. Begge typer kan bestilles i designet Z Progressiv Plus, med raskere progresjon til nærdelen, anbefalt ved større krav til nærsynet, og kan være spesielt nyttig ved små pupiller. Z BTC tilpasses ved corneal astigmatisme ≥ 2,25DC og intern astigmatisme ≤ 1,00DC. Z BT er ypperlig ved corneal astigmatisme ≥ 2,25DC og intern astigmatisme ≥ 1,00DC. Den er innertorisk for å korrigere corneal astigmatisme og yttertorisk for å korrigere intern (linse-) astigmatisme. Z BT gir en stabil tilpassing ved den corneale astigmatismen og total korreksjon av den refraktive cylinderen.
 • Menicon Z-alpha
  • Menicon Z-alpha
  • Menicon Z-alpha

  • Menicon Z-alpha erstatter tidligere Super-EX og er en gaspermeabel linse for korrigering av sfærisk og astigmatisk (inntil ca. 3.00 DC) ametropi til dagbruk eller kontinuerlig bruk inntil 30 dager. Den har det samme materialet som Menicon Z.
 • Menifocal Z
  • Menifocal Z
  • Menifocal Z

  • Menifocal Z gir rent binokulært syn både for avstand og for nært og er et ypperlig førstevalg for tidlig presbyope. Den baserer seg på god sentrering ved blikk rett frem, og at den translerer (beveger seg) opp ved blikk ned. Man må se ned uten å bøye hodet for å se på nært hold, på samme måte som ved en progressiv eller bifokal brille.
 • Nissel KII
  • Nissel KII
  • Nissel KII

  • RGP linse med aberrasjonskontroll for best mulig visus ved keratoconus. Unik tilpasset bakflategeometri. Kantløftet kan økes eller reduseres i inntil 2 step (1 step = 0,03 mm). Periferien kan endres kvadrantspesifikt.
 • Topflex
  • Topflex
  • Topflex

  • Klassisk RGP linse fra Ultravision som leveres i sfærisk, yttertorisk og innertorisk design. Enkel tilpassing. Leveres i fire ulike materialer og Dk-verdier.