Menicon Z Progressive BTC/BT

Menicon Z Progressive BTC er en kompensert innertorisk multifokal linse, mens Menicon Z Progressive BT er en bitorisk multifokal linse. Begge er basert på simultansyn, og er godt egnet til PC bruk.
Begge typer kan bestilles i designet Z Progressiv Plus, med raskere progresjon til nærdelen, anbefalt ved større krav til nærsynet, og kan være spesielt nyttig ved små pupiller.
Z BTC tilpasses ved corneal astigmatisme ≥ 2,25DC og intern astigmatisme ≤ 1,00DC.
Z BT er ypperlig ved corneal astigmatisme ≥ 2,25DC og intern astigmatisme ≥ 1,00DC. Den er innertorisk for å korrigere corneal astigmatisme og yttertorisk for å korrigere intern (linse-) astigmatisme. Z BT gir en stabil tilpassing ved den corneale astigmatismen og total korreksjon av den refraktive cylinderen.

Diameter 8.80 til 11.00 i 0.20 step
Radie 7.00 til 9.95 mm i 0.05 step.

Differanse bakflateradier: 0.20 mm til 1.50 mm i 0.05 step

Styrker Sph: +25.00 til –25.00 i 0.25 step

Cyl: -0.25 til -6.00 i 0.25 step

Akse: 1° til 180° i 1° step

Add: 1.00 til 3.00 i 0.50 step

Sentertykkelse 0.21 mm v/-3.00 D og Add 2.00
Optisk sone 7.52 mm
Materiale Copolymer Siloxanylstyrene, Fluoromethacrylate og Benzotriazol UV filter
Dk-verdi 189 x 10-11 Fatt units @ 35°C
Fremstilling Dreid
Design Asfærisk progressiv forflate. Senter-avstand. Sfærisk bakflate med asfærisk periferi og konstant aksialt kantløft.

BTC innertorisk design og BT bitorisk design

Godkjenning CE, FDA (FDA godkjent for inntil 30 dagers kontinuerlig bruk)
Diverse UV filter

BT: Flateste meridian er markert med to prikker (ikke nødvendigvis plassert horisontalt).

Farge Lys blå håndteringsfarge
Byttefrekvens 1 til 2 år
Pakningsstørrelse Enkeltlinser
Leveringstid 3 uker
Leverandør/produsent Menicon Co. Ltd.

Tilpassing/bestilling

En optimal tilpassing vil være parallell eller med svak sentral touch, med god sentrering.
Ca. 1.00 mm bevegelse v/ blunk.

 

 

Rengjøring

Anbefalt rengjøringssystem: MeniCare Pure og Progent. Daglig rengjøring med MeniCare Pure og ukentlig med intensivrengjører Progent i tillegg.
Ved kontinuerlig bruk: Rengjør med MeniCare Pure og Progent ved uttak.
Ved bruk av andre rengjøringssystemer: Unngå cleaner med polér-korn og Miraflow.
Unngå hard håndtering, som bøying, flexing og iherdig gniing. Linsen legges i håndflaten og gnis forsiktig, fortrinnsvis med lillefingeren (fremfor pekefinger). Unngå kontakt med negler.
Ny linse ligger i væske konservert med PHMB. Rengjør og skyll før bruk.