4F 30/60/90 Keratokonus

3-kurve RGP linse spesielt utviklet for keratokonus, med mulighet for å introdusere en fjerde kurve dersom ønskelig. Bredden mellom kurvene kan også lages smalere eller bredere på bestilling. Linsen lages automatisk lentikulær for å få en tynnere kant ved høye minus-styrker, men minus-bærekant kan lages på bestilling. Periferien kan endres kvadrantspesifikt.

 

Spesifikasjoner

Diameter 9.00 mm på første prøvelinse. Ingen begrensning.
Radie Ingen begrensninger
Styrker Ingen begrensninger
Sentertykkelse 0.15 v/-3.00 D
Optisk sone 6.50/8.40 mm
Materiale Focon III i 30, 60 eller 90 Dk
Dk-verdi Avhengig av materialvalg
Fremstilling Dreid
Design 3-kurve linse spesielt laget for keratoconus. En fjerde kurve kan introduseres
Godkjenning CE
Diverse UV filter
Farge Blå, grå, grønn håndteringsfarge, eller klar
Byttefrekvens 1 til 2 år
Pakningsstørrelse Enkeltlinser
Leveringstid 2-3 uker
Leverandør/produsent Cantor&Nissel Ltd.

Tilpassing/bestilling

Første prøvelinse kan bestilles empirisk, men ellers finnes standard prøvesett i følgende parametre:

  • Styrke –5.00 D
  • Sentrale radier (R0) fra 5.40 mm til 7.20 mm, der R1 er 2.00 mm flatere enn R0, og den perifere radien er 10.50 mm
  • Dia. 9.00 mm

Første prøvelinse: 1/3 av differansen mellom k-målene legges til krummeste k-mål. Bruk små mengder fluorescein, for ikke å forveksle dette med normal tåresjø under linsen. Det skal være et svakt “touch” på 2-3 mm på apex, deretter en klar sone og et svakt “touch” midt-perifert, med standard kantløft. Overgangssonene må ikke være for stramme, og den perifere sonen er forholdsvis flat for å sikre en jevn utskiftning av tårefilmen under linsen.

Førstevalg av materiale bør ikke ha en Dk-verdi høyere enn 60, for å ivareta stabilitet og komfort og unngå fleksing

 

Rengjøring

Alle rengjøringssystemer for RGP linser kan brukes.