Webinar om ernæring og kosttilskudd

Syn, kognisjon og sykdomsforebygging. Betydning av ernæring og tilskudd av makulære karotenoider

Verdien av målrettet tilskudd med viktige næringsstoffer vil bli utforsket i detalj. Dette vil  inkludere en omfattende analyse av vitenskapelige bevis knyttet til de mulige fordelene med tilskudd for synsytelse (optimalisering av synsstyrke, kontrastfølsomhet, blendingstabilitet og andre synsrelaterte betraktninger) og okulær helse inkludert sykdomsforebygging, forsinkelse og behandling (inkludert tilstander som tørt øye, AMD og glaukom).

Presentasjon blir holdt på engelsk av Prof. James Loughman .

Dato:  25.februar
Tidspunkt: 10:00
Varighet: 90min
Totalt ledige plasser: 150
Godkjent for 2 NOFEP