MeniLab 250 ml

MeniLab brukes til rengjøring/desinfisering av prøvelinser, for alle typer RGP linser.
Ekstremt effektiv mot bakterier, gjær, sopp, virus og amøber.
Kun til profesjonelt bruk.

Produktnummer: 140054

Beskrivelse

MeniLab brukes til rengjøring/desinfisering av prøvelinser, for alle typer RGP linser.
Ekstremt effektiv mot bakterier, gjær, sopp, virus og amøber.

Innhold

 • Aktiv klorin oppløsning: qs 0,5% el. 5000 aktiv klorin
 • Destillert vann: qs 100%

Pakningsstørrelse

 • MeniLab 250ml

Godkjenning

CE

Bruksanvisning

Vask hendene godt før håndtering av linsen.

 1. Gni linsen forsiktig i 20 sek. med MeniCare Pure. Skyll med MeniCare Pure.
 2. Fyll linseglasset med MeniLab og la linsen ligge i MeniLab i 5 minutter.
 3. Ta lokket forsiktig av uten å søle med væsken. Skyll linsen godt i 15 sekunder med MeniCare Pure mens den sitter i klypen i lokket.
 4. Linseglasset tømmes for MeniLab og skylles med MeniCare Pure.
 5. Linsen oppbevares i MeniCare Pure. Bytt ut linsevæsken hver 4. uke når prøvelinsene ikke er i bruk i mellomtiden.

Før linsen tas i bruk, skylles den med MeniCare Pure.
MeniLab er klor-basert og det er viktig å skylle linsene forskriftsmessig etter behandlingen.
Les fullstendig pakningsvedlegg før bruk.

ADVARSEL: MeniLab må ikke komme i kontakt med øynene.
Ved uhell: skyll øynene grundig med vann og kontakt raskt din kontaktlinsetilpasser eller øyelege.
MeniLab må ikke svelges. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forholdsregler

 • Ikke oppbevar linsen lenger enn 60 min i MeniLab. Fargen på linsene kan blekes, men utover dette påvirkes ikke kvaliteten på linsene.
 • Viktig: Ikke svelg. Unngå kontakt med hud og søl ikke på klær (kan bleke).
 • Oppbevares i romtemperatur (15-25°C).
 • Brukes innen 3 mnd etter åpning.
 • MeniLab utgått på dato skal ikke brukes.
 • Bruk aldri vann fra springen til å skylle linsene med.

Kontraindikasjoner

Brukes ikke sammen med myke kontaktlinser.
Brukes ikke ved allergi overfor noen av komponentene.

MeniLab bruksanvisning

MeniLab_pakningsvedlegg