Modi Lenshelper

Hjelpemiddel for hygiensk håndtering av myke linser

Produktet er designet for å unngå problemer med infeksjoner på øyet som følge av uhygienisk håndtering av kontaktlinser. 

I tillegg hjelper Modi Lenshelper de som har vansker med finmotorikk eller opplever ubehag ved å bruke fingrene når de skal sette sine linser inn og ta de ut. 

Verktøyet kan også bidra til redusert blunkerefleks forbundet med innsetting av kontaktlinser.

Start video