Menicon Z Night

Menicon Z Night er en nattlinse som gir kunden skarpt syn og større frihet på dagtid. Korrigeringen skjer under søvn, og er mer kostnadseffektivt enn korttidslinser.

Menicon Z Night brukes om natten for å flate ut cornea til en mer sfærisk fasong. Effekten av korrigeringen, både ved myopi og astigmatisme, kan merkes etter bare én natt. Du kan oppleve stabilt syn på dagtid etter kun en uke.

Indikasjoner

Indikasjoner for bruk av Menicon Z Night:
• Myopi opp til -4,50 D
• Medregel-astigmatisme opp til -1,50 DC
• Motregel-astigmatisme opp til -0,75 DC

Indikasjoner for bruk av Menicon Z Night Toric:
• Myopi opp til -4,50 D
• Medregel-astigmatisme opp til -2,50 DC
• Motregel-astigmatisme opp til -1,50 DC

Fordeler

Kunden din vil oppleve større frihet uten korrigering på dagtid. Det er i tillegg en tryggere og reversibel løsning, sammenlignet med refraktiv kirurgi.
For noen kan dette være en problemløser ved allergier. Linsene kan være nyttig ved tørre øyne, eller arbeid i støvfylte omgivelser. Frisører (kjemiske stoffer og hårspray), idrettsutøvere, arbeidsområder med store temperatursvigninger, dykkere, er bare noen av yrkesgruppene som kan ha nytte av slike linser.

Menicon Z-materialet er det eneste høygjennomtrengelige materialet for oksygen, som er FDA-godkjent for 30 dagers kontinuerlig bruk. Den er derfor trygg til bruk om natten. Høyre og venstre linse kommer med to ulike håndteringsfarger, for å sikkert unngå å forveksle linsene.
For tilpassere er det en fordel at linsene bestilles empirisk gjennom EasyFit. Dermed er det ikke nødvendig å bruke mye tid i stolen for å finne riktig linse. 

Linsedesign

Menicon Z Night har en reversert geometri, hvor basekurven gir korrigeringen ved å avflate den sentrale cornea.

Tårereservoaret er lokalisert mellom sentral sone og perifer «landingssone». Dette tårereservoaret sammen med tre fenestreringer av linsen, sørger for god tåregjennomstrømming. De tangientale kurvene gir god sentrering av linsen.

Parametere

r: 7.20 to 10.00 mm (0.10 mm step)
ø: 10.20 / 10.60 mm (standard) / 11 .00 mm

Menicon Z Night

Tangential vinkel: 46° til 63° (1° step)
Sagittal dybde: 0.30 to 1.00 mm (0.01 mm step)

Menicon Z Night Toric

Tangential vinkel: 46 to 63° (1° step) i 2 meridianer
Sagittal dybde: 0.30 to 1.00 mm (0.01 mm step) i 2 meridianer

Materialet

FDA-godkjent for 30 dagers kontinuerlig bruk

Hypergjennomtrengelig copolymer av siloxanylstyren og fluoromethacrylat

Overflatebehandlet for optimal fukting av linseoverflaten, og gir høy motstand mot riper og brekasje.

UV-filteret Benzotriazol

Fargene rosa til høyre linse og blå til venstre linse

Dk: 163 x 10-11 (cm2/sec) [mL02/(mL•mmHg)](ISO 9913-1)
       189 x 10-11 (cm2/sec) [mL02/(mL• mmHg)] (revidert FATT)

Programvare

Menicon Z Night tilpasses ved hjelp av programvaren Easyfit. Denne kan lastes ned gratis fra vår nettside. Du trenger kun topograf og Easyfit for å komme i mål med bestillingen, og Easyfit er kompatibel med en rekke topografer.

Ved å plotte inn målinger fra refraksjonen og topografi, vil programvaren automatisk gi deg svar på om kunden din vil ha nytte av Ortho-K. Programvaren regner ut alle parametere til bestilling av linse, og bestillingen sendes enkelt via EasyFit.

I tillegg hjelper programvaren deg med problemløsing dersom du trenger å gjøre forandringer på en tilpassing. Ring oss for veiledning, dersom du har spørsmål!

Tilpassing

Etter den første natten med bruk av Menicon Z Night bør kunden komme til kontroll tidlig på morgenen. Når linsen er evaluert på øyet, tas den av for topografimåling. Etter en natt kan du få verdifull informasjon om linsetilpassingen, men først etter tre uker kan du med sikkerhet kan si at tilpassingen er optimal.

Forskjellige utfall ved topografimålinger

Optimal tilpassing: Bulls Eye

Sagitalhøyde og sentrering er riktig, og du kan se en sentral og god avflating av cornea etter 3 uker. Bildet til venstre viser cornea etter bruk av Menicon Z Night.

For flat tilpassing: Smiley Face

Linsen desentrerer grunnet utilstrekkelig tangiental vinkel, og dette avflater cornea bort i fra senteret, slik at et «smiley face»/smileansikt kommer tilsyne.

For stram tilpassing: Central Island

Sagittalhøyden er høyere enn det som er optimalt, og resulterer i en ikke optimal avflating. Visus blir også utilstrekkelig.

Oppfølgingskontroller

Kontroller anbefales med følgende intervaller:

• Tidlig om morgenen etter første natt
• Om morgenen etter en uke
• På dagtid etter tre uker
• På dagtid etter tre måneder
• Oppfølging hver sjette måned

Rengjøring​

Vi anbefaler MeniCare Pure for daglig rengjøring og oppbevaring, samt ukentlig intensiv rengjøring med Progent. Det anbefales også å rengjøre linsen med MeniCare Pure før første påsetting.