KeraSoft® Thin


KeraSoft® Thin er en myk linse designet for å korrigere alle typer irregulære tilstander på øyet. KeraSoft® Thin gir en visus som kan sammenlignes med harde linser, samtidig som den gir en komfort som tillater brukeren å bære linsen hver dag, hele dagen.

FOR ALLE TYPER KERATOKONUS & IRREGULÆRE CORNEA

KeraSoft® Thin har en unik, tynnere design som øker fleksibiliteten på linsen og gjør at den draperes bedre over den perifere cornea. Dette vil redusere behovet for å gjøre perifere endringer på linser til komplekse hornhinner, som f.eks. etter cornea transplantasjoner og ved nipple cones.

Mer enn 20 års forskning og utvikling har vist at tilpassing av tynne keratokonuslinser kan gi optimal visus kombinert med god komfort, selv for de mest komplekse hornhinner. Forbedret drapering reduserer oppsamling av tårer under linsen noe som igjen gjør visus mer stabil.

KeraSofts tynne design gir økt oksygentilførsel til øyet, noe som hjelper til med å vedlikeholde en sunn cornea, spesielt viktig etter hornhinnetransplantasjoner. I tillegg brukes ofte høye styrker som øker den totale tykkelsen på linsen. KeraSoft Thin reduserer denne tykkelsen og øker dermed brukertiden.

LETT
Å TILPASSE. OPTIMAL KOMFORT. SUNNERE ØYNE.

Ved ønske om å tilpasse KeraSoft-linser kan vi levere et 8 linsers prøvesett, samt en kalkulator for å beregne første prøvelinse. MoRoCCo VA tilpassingsmetode guider deg gjennom linsetilpassingen for å oppnå beste tilpassing på kortest mulig tid. Valg av første prøvelinse kan kalkuleres ut ifra topografi. Se lenger ned for hvilken innstilling som trengs på topografen. Prøvelinsene er plane, og endelig linse bestilles ut ifra overrefraksjon på best tilpassede prøvelinse.

Teknisk informasjon

Linsedesign:

• Asfærisk/atorisk forflate
• Stor optisk bakflatediameter (BOZD) for best mulig drapering
• Justerbar periferi gjør at linsen passer enhver corneal form

Parameterområde:

Basekurve 7.40 til 9.40 mm
Diameter 14.00, 14.50, 15.00 mm
Sfære +/- 30.00 DS
Cyl -0.50 til -15.00 DC
Akse 1°- 180° (1° step)
Periferi FLT4 til FLT1, STD, STP1 til STP4
SMC Mulighet for å tilpasse periferien i opptil to sektorer

Materiale:

Filcon V 3 Definitive™ SiH, 74% water (3 mndslinse)
Filcon II 3, 77% Water (6-12 mndslinse)

Periferi:

Periferien kan gjøres steepere eller flatere uavhengig av den sentrale basekurven.

Tilgjengelige periferier:

STANDARD
STEEP1, STEEP2, STEEP3, STEEP4
FLAT1, FLAT2, FLAT3, FLAT4

KERASOFT PRØVESETT

KeraSoft Thin tilpasses ved bruk av et prøvesett med 8 plane prøvelinser.

  • 6 linser er med standard periferi og en basekurve fra 7.80 til 8.80 mm.
  • 1 linse er 8.20 med FLT2 periferi (for nipple cones).
  • 1 linse er 8.60 med STP2 periferi (for post kirurgi).

FØRSTE PRØVELINSE – BASEKURVE

Tilpassing av KeraSoft Thin er basert på målinger fra tangential topografi. Dette gir en større treffsikkerhet for valg av første prøvelinse. Basekurvekalkulator finner du her:
Tangentiale kart er mer sensitive enn aksiale kart og gir bedre informasjon om midtperiferi og periferi. For best resultat, bruk normalisert map med 5 mm soner og numeriske verdier. Denne kalkuleringen virker ikke med axiale (sagittale) kart, siden verdiene i midtperiferien vil avvike.

• Tangential Curvature map i mm
• Normalisert
• Polar grid
• Numeriske verdier

FØRSTE PRØVELINSE – DIAMETER

Vi anbefaler ulike diametere til ulike tilstander. 14.5 mm er standard diameter, men ved mer komplekse tilstander som ved transplantasjoner og desentrerte konuser vil det være en fordel med en større diameter, gjerne 15.0 mm og av og til 15.5 mm. 

VURDER LINSEN MED EN GANG!

Det er viktig at linsen observeres i spaltelampe umiddelbart etter isett og at de anbefalte vurderingene inkludert overrefraksjon gjøres innen de første 5 minuttene.
Det er ikke anbefalt å sende pasienten ut for å la linsen roe seg i 15 minutter eller mer. Dette er viktig fordi:

• Tegn til en dårlig tilpasset linse, som bobler under linsa og fluting i linsekanten, kan sees umiddelbart ved isett, for så å forsvinne etter noen minutter når linsa har «satt seg».
• Myke linser beholder ikke sine initiale tilpassingskarakteristikker over tid. Linser flekser, strekker og tilpasser seg, slik at en flat linse kan forme seg etter øyet og se ut som en stram linsen etter en tid.
• Tilpassingsguiden er basert på den umiddelbare vurderingen av linsen innen de første 5 minuttene, dette for å begrense tid i stolen og for å øke nøyaktigheten av tilpassingen.

MOROCCO VA

Hvis tilpassingen virker for flat eller for stram, ta den ut og velg neste basekurve. Hvis tilpassingen virker optimal, gå rett over til overrefraksjon, gjerne ved å bruke brillestyrken som utgangspunkt. Hvis dette er vanskelig å måle, bruk astigmatismen du ser på topografien som et utgangspunkt.

OVERREFRAKSJON

Utfør alltid overrefraksjonen umiddelbart. Hvis en lar linsene roe seg og venter en stund med overrefraksjon, kan resultatet avvike og bli feil. Bruk 0.50 DS step eller mer ved utmåling av sfære og cyl. Det er ofte lettere å finne cylinderen før en justerer sfæren helt. VA med en stram linse vil være bedre rett etter blunk. VA med en falt linse vil være dårligere rett etter blunk. VA bør bli lik eller bedre enn VA med brillekorreksjon. Hvis VA er lavere, betyr det at en ikke er helt i mål med tilpassingen.

ENDRINGER I PERIFERIEN

Start alltid utprøvingen med en standard periferi på linsen, før en eventuelt går over til noe annet. Hvert step av endring i periferien utgjør 0.20 endring i basekurven.

NIPPLE CONES

Hvis valg av første prøvelinse utifra kalkulatoren gir en relativ flat basekurve (eks 8.6), og oppfører seg som en flat linse, bruk den verdien som en perifer tilpassning, og gå ned minst to step for den sentrale basekurven. I dette eksempelet blir det da 8.20 FLT2.

CORNEA MED OMVENDT GEOMETRI

Topografier har en tendens til ikke å være nøyaktig nok i den perifere cornea, slik at valg av første prøvelinse kan passe godt til den sentrale delen, men gir fluiting ved kanten. Behold da basekurven sentralt, og stram periferien et teller to step, eller øk eventuelt diameteren til 15.00 mm.

OPPSUMMERING AV KERASOFT TRENING

Last ned presentasjon i PowerPoint HER