Garantiordninger

Test4

En del linser har garanti inkludert i prisen. Andre linser må eksplisitt bestilles med garanti.
Se de ulike ordningene nedenfor.

Prisen inkluderer garanti i 3 mnd fra første utsendelse.
Garantien dekker én av to muligheter:
1)      Ett gratis bytte, deretter ett bytte til halv pris
2)      Ett gratis bytte, deretter 50% kredit

Et tillegg i prisen gir garanti i 2 mnd fra første utsendelse.
Garantien dekker én av to muligheter:
1) Ett gratis bytte, deretter ett bytte til halv pris
2) Ett gratis bytte, deretter 50% kredit

Et tillegg i prisen gir garanti i 2 mnd fra første utsendelse.
Garantien dekker én av tre muligheter:
1) Ett gratis bytte, deretter ett bytte til halv pris
2) Ett gratis bytte, deretter 50% kredit
3) Full kredit

Prisen inkluderer garanti i 3 mnd fra første utsendelse.
Garantien dekker to gratis bytter og deretter 50% kredit.

Prisen inkluderer garanti i 3 mnd fra første utsendelse.
Prisen dekker ett gratis bytte, deretter 50% kredit.

Prisen inkluderer garanti i 3 mnd fra første utsendelse.
Prisen dekker to gratis bytter (ingen kredit).

Prisen inkluderer garanti i 2 mnd fra første utsendelse.
Prisen dekker ett gratis bytte, deretter et bytte til 1/2 pris.

Prisen inkluderer garanti i 3 mnd fra første utsendelse.
Prisen inkluderer ett gratis bytte.