ChromaGen – linser for personer med farge- og skrivevansker

Hva er ChromaGen™?

ChromaGen™ er et unikt produkt som ble utviklet for å hjelpe pasienter som lider av enten fargesvakhet eller lese- og skrivevansker. Lese- og skrivevansker fører til vansker med lesing, skriving og staving, også kjent som dysleksi. ChromaGen™ haploskopiske filtre er et utvalg av spesifikke fargede linser som er individuelt foreskrevet for pasienten. Filteret kan lages enten i brilleglass eller kontaktlinser. I studier rapporterer over 97% av fargesvake en betydelig forbedring av fargesynet. 1). Andre studier viste at personer med dysleksi også har hatt god effekt og opplevd at det ble lettere å lese ved bruk av ChromaGen™ filter. 2).

ChromaGen™ kan ikke kurere fargesvakhet eller dysleksi, men kan fungere som et godt hjelpemiddel.

Hva er fargesvakhet?

Fargesvakhet er manglende evne til å skille enkelte fargenyanser. Uttrykket “fargeblindhet” er også brukt for å beskrive denne synstilstanden, men svært få mennesker er helt fargeblinde. Fargesvakhet er vanligvis tilstede fra fødselen av, men kan enkelte ganger oppstå senere i livet. Det er mest vanlig å ha en «rød-grønn» fargesvakhet, noe som betyr at man har problemer med å skille mellom nyanser av rød og grønn. Det finnes ingen behandling for å kurere fargesvakhet, men ChromaGen™ filtre kan hjelpe ved at de endrer bølgelengdene av hver farge som oppfattes av øyet, slik at oppfattelse og diskriminering av de ulike fargene blir lettere.
For mange mennesker oppleves denne forbedringen av fargeoppfattelse svært tydelig. Fargene kan oppleves skarpere, også farger som en vanligvis identifiserer kan virke rikere og mer levende.
Ved bruk av ChromaGen™ linser kan en forvente å oppnå noe av det følgende:

 • Forbedret generell fargeoppfattelse
 • Opplevelse av farger som lysere og klarere
 • Se og skille fargenyanser man tidligere ikke har oppfattet
 • Navngi farger rett
 • Oppleve økt sikkerhet (f.eks. identifisere trafikklys og bremselys)
 • Bedre score på fargesynstester

Hva er dysleksi?

Dysleksi er spesifikke lærevansker som primært affekterer evnen til å omforme skrift til meningsfylt språk eller muntlig språk til skrift. Det er gjerne arvelig, og stammer fra vansker med å prosessere ordlyder. Det anslås at 5-10% av Norges befolkning har spesifikke lese- og skrivevansker. 3) 

Tegn og symptomer på dysleksi kan variere fra person til person, også for ulike aldersgrupper, men de inkluderer gjerne:

– Lav lese- og skrivehastighet, dette kan være fordi;
  Ord beveger seg rundt på papiret
  Ordene går inn i hverandre
– Blander rekkefølgen på bokstaver i et ord
– Skriver bokstaver feil vei, som å skrive «b» i stedet for «d»
– Dårlig eller inkonsekvent staving
– Forstår informasjon gitt muntlig, men strever med skriftlig         informasjon
– Strever med planlegging og organisering

Personer med dysleksi har derimot ofte gode ferdigheter på andre områder, som kreativ tenking og problemløsing. Enkelte personer med dysleksi har også problemer på andre områder som ikke er direkte knyttet til lesing og skriving, slik som:

 • Problemer med tall (dyskalkuli)
 • Dårlig korttidshukommelse
 • Konsentrasjonsvansker og problemer med å holde på oppmerksomheten, inkludert ADHD
 • Problemer med organisering og tidsstyring
 • Fysiske koordinasjonsvansker (dyspraksi)

 

ChromaGen™og lesevansker

ChromaGen™ er klinisk bevist å ha en positiv effekt på å forbedre nøyaktigheten av lesing, skriving og forståelse. Det antas at personer som har lærevansker, har problemer med den magnocellulære veien til hjernen. Den magnocellulære veien består av store nerveceller, og disse danner en bane fra øyet til hjernen. 

Man tenker seg at disse banene avviker noe hos personer med lese- og skrivevansker i forhold til de som ikke har det. ChromaGen™ filtre synkroniserer på nytt og endrer selektivt hastigheten på informasjonen som sendes i banene til hjernen, og gjør det mulig for de som plages å forbedre sin evne til å lese, skrive og stave. Selv hvor man har et leseprogram på plass, kan ChromaGen™ akselerere resultatene. 

Ved å bruke ChromaGen™ ved siden av andre læremetoder, kan man hjelpe pasienten å nå sitt fulle potensiale. I noen tilfeller har ChromaGen™ også vist seg å hjelpe pasienter med dyspraksi og migrene.

ChromaGen™ filtre må alltid tilpasses individuelt til hver enkelt, da alle har noe ulike krav og behov.

Kilder:
1) Harris, D. (1997). A study of CL fittings with colour-enhancing lenses. OPTICIAN-SUTTON-, 38-41

2) Harris, D. A., & MacRow-Hill, S. L. (1998). A comparative study with the intuitive colorimeter. Optometry Today38,15.

3) https://dysleksinorge.no/statistikk-laerevansker/