Bestilling av linser

Vi ønsker følgende informasjon ved bestilling:

 • Brillerefraksjon
 • K-mål
 • Toppunktsavstand
 • HVID
 • Relevant informasjon om tidligere linser/utprøving
 • Brillerefraksjon
 • K-mål
 • Toppunktsavstand
 • HVID
 • Relevant informasjon om tidligere linser/utprøving
 • Hvilken prøvelinse som er brukt (radie, diameter og styrke)
 • Overrefraksjon 
 • Toppunktsavstand
 • Informasjon i henhold til huskeregelen MoRoCCo Va
 • Mo (Movement) ved blikk rett frem og blikk opp
 • Ro (Rotation) ved blikk rett frem og blikk opp
 • C (Centration) ved blikk rett frem og blikk opp
 • Co (Comfort)
 • VA
 • Prøvelinse bestilles først etter k-mål (hvis mulig), irisdiameter og evnt. pupillediameter. Når man har funnet riktig radie/diameter kan håndmalt linse bestilles etter digitalt foto.
 • Ett eller flere digitale foto av begge øyne. Sendes oss på mail post@procornea.no. For hvitbalansen er det viktig at pasienten holder opp et hvitt ark (f.eks. over nesen) når bildet tas.
 • Ved justering av fargen på en håndmalt linse er det ønskelig med digitalt foto av begge øynene mens pasienten har linsen på.