Tilpassingsråd og veiledning

 

RGP

En ideelt tilpasset linse skal sentrere godt og ha 1,0–1,5 mm bevegelse ved blunk, den resentrerer raskt etter blunk. Det skal være et parallelt fluorescinbilde med tydelig kantløft, og man skal se en tåreutveksling under hele linsen ved blunk.

Når disse kriteriene ikke er møtt, gjør man en statisk og en dynamisk vurdering for å bestemme hvilke endringer som må til.

 

Dynamisk vurdering. Observér følgende:

 • Sentrering og type bevegelse ved blunk.
  • En typisk flat linse rir litt høyt, og etter blunk vil den rolig falle ned til senter i en komma-bevegelse på temporalsiden.
  • En typisk krum linse dropper. Den blir med opp ved blunk, faller så raskt ned i en rett linje.
 • Ha på fluorescin og se på tåreutskiftningen ved blunk. Det skal ikke være svart hele tiden under noen deler av linsen. Hvis linsen ligger an på cornea (”touch”) noen steder, skal den ikke ligge hardere an enn at tårene skiftes ut også under disse områdene ved blunk. Det skal heller ikke være for store opphopninger med fluorescin under hele eller deler av linsen.

Statisk fluorescinbilde

Dersom linsen desentrerer, bruk nedre eller øvre øyelokk til å manipulere den til senter. Observér fluorescinbildet her. Dette er viktig for å se hvilke endringer som må til for å få det fluorescinbildet man ønsker med linsen der den skal være, nemlig sentrert.

 

Husk på muligheten for å bytte om linsene for å prøve flatere eller krummere. Man får ofte ulik radie på linsene når man bestiller et par. Dersom tilpassingen ikke er tilfredsstillende med linsen på det øyet den er tenkt, kan det være aktuelt å bytte om for å få prøvd flatere eller krummere.

Overrefraksjon gir også verdifull informasjon hvis man lurer på om man må bestille flatere eller krummere linse.

 

MYKE LINSER

Typisk for en for flat linse:

 • Indusert astigmatisme i overrefraksjonen
 • Lavere visus rett etter blunk
 • En torisk linse vil være rotert
 • Linsen dropper ved blikk rett frem
 • Stor bevegelse ved blunk / «hopper litt»
 • En altfor flat linse kan også være immobil.

Typisk for en for krum linse:

 • Ustabil VA, klarere rett etter blunk
 • Roterer med treg, progressiv bevegelse etter blunk, retter seg opp ved blunk.
 • Kan ha stor bevegelse ved blunk  pga økt sagitalhøyde, så øyelokket får tak og dytter linsen ned ved blunk. Linsen kan også ha liten bevegelse fordi den suger seg fast.
Pro Cornea Spesiallinser, Budstikka 8A, 3612 Kongsberg, Telefon 32 76 88 36, Fax 32 72 89 22, post@procornea.no