Nyttig informasjon

 

  • Hva du bør oppgi ved bestilling

  • Tilpassingsråd og veiledning (myke/RGP)

  • Garantiordninger

  • Prøvelinser til utlån

  • Retur av linser

  • Linker

 

 

Pro Cornea Spesiallinser, Budstikka 8A, 3612 Kongsberg, Telefon 32 76 88 36, Fax 32 72 89 22, post@procornea.no