Nyttig informasjon

 

Her finner du tips og råd om tilpassing av myke og harde linser, veiledning for bestilling, samt informasjon om garantiordninger, prøvelinser og returordninger. Se meny til venstre.

 

Pro Cornea Spesiallinser, Budstikka 8A, 3612 Kongsberg, Telefon 32 76 88 36, Fax 32 72 89 22, post@procornea.no